1453, мая 19. – Наказ в. кн. Казимира київському князеви Олельку Володимиричу, аби вернув Івашку Юршиному сину його отчину. 1453, вересня 21. В. кн. Казимир потверджае дїдичні права Івашка Юршиного сина на його маетности в Київщині. 1600, Марта 21. Кор. Жигимонт III приймає до книг королівської канцелярії сі грамоти на проханне вел. маршалка Криштофа Монвида Дорогостайского.