Условные обозначения

* рож­де­ние
брак
смерть
захо­ро­не­ние

Критерии просопографии

1) гады жыцця,
2) семья: баць­кі, бра­ты і сёстры,
3) веравызнанне;
4) кар’ера, гра­мад­ска-палітыч­ная дзейнасць;
5) маё­мас­ны стан, валоданні;
6) шлюбы;
7) дзеці.