1554, грудня 27. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда II Августа київському воєводі, князю Фрідріху Глібовичу Пронському стосовно скарги князя Івана Федоровича Чорторийського про порушення домовленостей, згідно з якими дозволялось проїжджати дорогою через його маєток Жуковський та на збір мита.

1547, листопада 5. [Вільно?]. Розповідь та пильність у справі між мідницьким плебаном, князем Мартином та київським воєводою, князем Фрідріхом Глібовичем Пронським про перевіз на р. Вел’ї, землі, сіножаті, ліси, бори та людей костельного маєтку Мідницького, які були забрані до маєтку Михалишського небіжчиком, паном віленським, паном Юрієм Миколайовичем Радзівілом.