1411 kwietnia 11, Troki. Aleksander-Witold wielki książę litewski na prośbę biskupa Mikołaja i ka-pituły katedralnej wileńskiej, w zamian za wieś Wiechotnicę w pow. wołkowyskim, daje temuż biskupowi i kościołowi katedralnemu wsie swoje Milejkowo i Moranonnykouycze w pow. krewskim, oraz dziedzinę Błużę nad rzeką Swisłoczą, na tych samych prawach, które posiadali niegdyś synowie Andrzeja ks. Druckiego, ze wszystkiemi dochodami i przynależytościami, wyjąwszy jedynie prawa i części dziedziczne, należące do Rumbolda i innych ziemian.

[2‑я пол. XIV в.]. [Друцк]. Князь Василий Михайлович и его жена Василиса кладут Евангелие в драгоценном окладе в церковь Святой Богородицы в Друцке; жалуют церкви село Моравьиничи [ныне в Толочинском районе] с людьми, угодьями и медовой данью, десятину с жита в селе Видиничи, 5 пудов медовой дани с человека, который сидит на Поротвине земле, лукно меда Якимова и полулуконье на Худаве [ныне в Крупском районе].