Сліж Н.І. Гісторыя роду Трубецкіх у Вялікім Княстве Літоўскім.

// Архі­ва­ры­ус: зб. навук. паве­дамл. і арт. Вып. 5 / рэд­кал.: Ю. М. Бохан [і інш.] — Мінск: НГАБ, 2007. — 262 с. С.137–159.


Родів не знайдено

Волостей не знайдено

Оставьте комментарий