Герасименко В. Родовід князів Курцевичів.

Гера­си­мен­ко В. Родо­від князів Кур­це­ви­чів. В кн.: Гене­а­ло­гіч­ні запис­ки Українсь­ко­го гераль­дич­но­го това­ри­ства. Біла Церк­ва, 2000;

Гера­си­мен­ко В. Допов­нен­ня до родо­во­ду князів Кур­це­ви­чів. Там само, 2001


Родів не знайдено

Волостей не знайдено

Оставьте комментарий