Князі без родової прив’язки XVI ст.

ВАСИ­ЛИЙ И МИХА­ИЛ БУЛЧ (?)

Knaszyow Bulchow Wayszylya a Mychala zyemya na wloiky pomyerzom przy szyelye Kusczycz y thesze Wyszeyewycz, kthorą ony przed namy okazaly y obwyedly za stharymy myedzamy po roznych myeysczach od dwora szyola swego Pynkowycz; a naprzod: wedlye szczyany nowo polozoney od ych zyem we wlokach szyola Kuszczycz wymorgowanych z yednego morg. 2l/​23 1/2 grunthu srzeduyego; na Passyekach morg. 10/5 grunthu srzeduyego; thamze dambrowy napolye godney ychze wewlokach morg. 2/22 grunthu srzeduyego; na Czermazie morg 1/1З 1/2; na Myesserowcze, u scziany Kusczyczky prenthow 10 grunthu srzednyego; pod Loskamy morg. 17/9 1/2 grunthu srzednyego; pod luhem Wyssewyczkym prenth. 27/ 1/2 grunthu srzednyego; pod Lyesczem morg. 7/24 1/2 grunthu srzednyego; na Poddubyczkych nywkach w thrzech myesczach morg. 7/6 1/2 а grunthu srzednyego; na Thereszowcze, u drogy Pynkowyczkyey, pod szamym szyolem Wyszewycz morg 1 grunthu srzednyego. A they zyemye na wloky pomyerzony iesth morg. 70/21, czyny wlok 2/10/22 grunthu srzednyego.

Више­ви­чи, село въ Пин. пов., 42, Више­е­ви­чи 339,
358,

Дже­ре­ло: Пис­цо­вая кни­га Пин­ско­го и Клец­ко­го кня­жеств, состав­лен­ная Пин­ским ста­ро­стою Ста­ни­сла­вом Хваль­чев­ским в 1552–1555 г. 1884. Виль­но. Вилен. архео­гр. комис. [С пре­дисл. К. Снит­ко]. С. 339.

ПЕЧАТКИ

Печаток не знайдено

ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

Документів не знайдено

АЛЬБОМИ З МЕДІА

Медіа не знайдено

РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ

Статтєй не знайдено

Оставьте комментарий