Нелединские

Neledinski .

W Rossyi istnieje kilka rodzin, nie kniaziowskich, tego nazwiska; jedna z nich uży wająca przydomku Mielecki, ma pochodzić od Stanisława Mieleckiego, który wyjecha wszy 1425 r. z Polski do Rossyi, otrzymał tu dobra nad rzeką Neledinką i przezwał się Neledinskim ). Zkąd na Litwie, gdzie nie istnieje żadna Neledinka, wziął się kniaź Neledinski ? Odpowiedzieć trudno. Być może, iż był wychodźcą Moskiewskim, który dopiero na Litwie przybrał tytuł kniaziowski. Faktem jest, że kniaź Andrzej Nеledinski syn Iwana ? ), dworzanin królewski uskutecznia 1530 r intromissyę ziemian Bielskich i Mielnickich do majątku Maharczyce za ich należność ° ). W 1531 r. kniaz Andrzej Iwanowicz Neledinski, świadek *) , a w 1540 r. jako podkluczy Wileński, ma sprawę z mieszcza ninem Miáskim Druszlakiem »), oraz 1542 r. inną sprawę z Gasztoldem wojewodą Trockim o majątki Szupeni, Ulanowo i Żary 9). W 1549 r wspomniany jako osiadły w Kowieńskiem ? ) . Kniaź Andrzej Iwanowicz Neledinski podkluczy Wileński, wspomniany 1552 r. 5 ) i jeszcze w 1566 r. procesuje się o dworzec Zydowski w Trokach »). Niewodnie umarł 1567 r., albowiem w 1568 r. kniahinia Andrzejowa Neledinska Hanna Iwanówna Kuncewicza (owna), nabywszy wsie Maciejewszczyznę i Japkiszki, ostatnią zapisuje na monaster Matki Boskiej w Trokach »). Taż Hanna Iwanówna Kuncewicza, poprzednio kniahinia Neledinska w 1577 r. jest powtórnie zamężną za Iwanem Baką »). Dziećmi kniazia Andrzeja Neledinskiego będą niezawodnie: wpisana obok niego do pominnikn Supraślskiego Sotomonia, żona Michala Tyszkiewicza), oraz kniaź Hrihory Nelodinski, obrany 1572 r. archimandrytą Supraślskim, zmarły w tymże roku 2 powietrza %) . 

1 ) Rodosł . VIII 128. ) Patrz niżej . 3 ) S. 4 k . 296. ) Arch . Jugo Cz . VII T. I 70.9 8. 12 d . 48 . g ) Tamże d . 229.9 ) 2. 84 k . 192 8 ) Boniecki 203. 9 ) 8. 56 k . 5. 19 ) Arch . Sbor . II 160–152 i 155–166 . 11 ) Tamże 157. 13 ) Arch . Shor . IX 458. 18 ) Tamże 75–76 .

ПЕЧАТКИ

Печаток не знайдено

ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

Документів не знайдено

АЛЬБОМИ З МЕДІА

Медіа не знайдено

РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ

Статтєй не знайдено

Оставьте комментарий