Сфрагістична пам’ятка

Основні данні

Емі­тент
Дру­ць­кий Дмит­ро Іва­но­вич Путятич
Дата
Вид пам’ят­ки
Мат­ри­ця печатки

Опис пам’ятки

Ілюстра­ція
Ілюстра­ція 2
Герб/​знак/​тамга
Опис пам’ят­ки
Опис

Документ

Наз­ва документа

Бібліографія

Дже­ре­ла
Пуб­ліка­ція