Сфрагістична пам’ятка

Основні данні

Емі­тент
Дру­ць­кий Іван Путя­та Семе­но­вич, 1431
Дата
Вид пам’ят­ки
Вос­ко­ва печатка

Опис пам’ятки

Ілюстра­ція
Ілюстра­ція 2
Герб/​знак/​тамга
Опис пам’ят­ки
Опис

Документ

Наз­ва документа

Бібліографія

Дже­ре­ла
Пуб­ліка­ція