1463. 07. 09, Луцьк. – Князі Василь, Семен і Солтан Васильовичі Збаразькі ділять перед луцьким старостою Михайлом Монтовтовичем свою отчину в Збаразькому й Луцькому повітах

№ 6. 1463. 07. 09, Луцьк. – Князі Василь, Семен і Сол­тан Васи­льо­ви­чі Зба­разь­кі ділять перед луць­ким ста­ро­стою Михай­лом Мон­то­вто­ви­чем свою отчи­ну в Зба­разь­ко­му й Луць­ко­му повітах 

AS. – T. 1. – Nr LVII, s. 54–55; за копією в Munimenta ducum in Ostrog

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів