Шрифти

Ѡ — Бук­ва оме­га вели­ка (Ѡ)
ѡ — Бук­ва оме­га мала (ѡ)
Ѣ — Бук­ва ять вели­ка (Ѣ)
ѣ — Бук­ва ять мала (ѣ)
Ѥ — Бук­ва єсть йото­ва­на вели­ка (Ѥ)
ѥ — Бук­ва єсть йото­ва­на мала (ѥ)
Ѧ — Бук­ва юс малий, вели­ка (Ѧ)
ѧ — Бук­ва юс малий, мала (ѧ)
Ѩ — Бук­ва юс малий йото­ва­ний, вели­ка (Ѩ)
ѩ — Бук­ва юс малий йото­ва­ний, мала (ѩ)
Ѫ — Бук­ва юс вели­кий, вели­ка (Ѫ)
ѫ — Бук­ва юс вели­кий, мала (ѫ)
Ѭ — Бук­ва юс вели­кий йото­ва­ний, вели­ка (Ѭ)
ѭ — Бук­ва юс вели­кий йото­ва­ний, мала (ѭ)
Ѯ — Бук­ва ксі вели­ка (Ѯ)
ѯ — Бук­ва ксі мала (ѯ)
Ѱ — Бук­ва псі вели­ка (Ѱ)
ѱ — Бук­ва псі мала (ѱ)
Ѳ — Бук­ва фіта вели­ка (Ѳ)
ѳ — Бук­ва фита мала (ѳ)
Ѵ — Бук­ва іжи­ця вели­ка (Ѵ)
ѵ — Бук­ва іжи­ця мала (ѵ)
Ѷ — Бук­ва іжи­ця з подвій­ним зна­ком наго­ло­су вели­ка (Ѷ)
ѷ — Бук­ва іжи­ця з подвій­ним зна­ком наго­ло­су мала (ѷ)
Ѹ — Бук­ва ук вели­ка (Ѹ)
ѹ — Бук­ва ук мала (ѹ)
Ѻ — Бук­ва оме­га круг­ла, вели­ка (Ѻ)
ѻ — Бук­ва оме­га круг­ла, мала (ѻ)
Ѽ — Бук­ва оме­га з тит­лом, вели­ка (Ѽ)
ѽ — Бук­ва оме­га з тит­лом, мала (ѽ)
Ѿ — Бук­ва от вели­ка (Ѿ)
ѿ — Бук­ва от мала (ѿ)

Для дав­ньо­українсь­ких текстів потріб­ні також бук­ви, для яких має­мо вико­ри­ста­ти чужі позиції:
Ӕ — Бук­ва я (а йото­ва­на) вели­ка (на міс­це слов’янського Æ) (Ӕ)
ӕ — Бук­ва я (а йото­ва­на) мала (на міс­це слов’янського æ) (ӕ)
Ү — Ліґа­ту­ра ук вели­ка (на міс­це слов’янського Y)(Ү)
ү — Ліґа­ту­ра ук мала (на міс­це слов’янського y) (ү)