Васіль Варонін. Друцкія князі XIV стагоддзя

//Беларускі гіста­рыч­ны агляд. Том 9, Сшыт­кі 1-2 (16-17).–(Снежань 2002)Апош­нім часам на Бела­русі сталі акты­ў­на свя­тка­вац­ца юбі­леі насе­ле­ных пунк­таў: гара­доў, пасёл­каў, вёсак. Адным са ста­ноўчых бакоў…

Читати далі Васіль Варонін. Друцкія князі XIV стагоддзя