Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

// Запис­ки нау­ко­во­го това­ри­ства імені Шев­чен­ка. Том CCLXXI. Пра­ці Комісії спе­ціаль­них (допо­між­них) істо­рич­них дис­ци­плін. Львів — 2018.

View More Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

Келембет С. Любарт-Дмитро Гедимінович: Перший шлюб та династичні права на Галицько-Волинське князівство

Опуб­ли­ко­ва­но: Ruthenica. — 2019. — Т. 15. — С. 141.

View More Келембет С. Любарт-Дмитро Гедимінович: Перший шлюб та династичні права на Галицько-Волинське князівство

Келембет С. Федір Ольгердович, князь Кобринський, Ратенський та Жидачевський

Опуб­ли­ко­ва­но: Ukraina Lithuanica. — 2017. — Т. 4. — С. 146.

View More Келембет С. Федір Ольгердович, князь Кобринський, Ратенський та Жидачевський

Станіслав Келембет. Великий князь Роман Михайлович II – останній самостійний володар Чернігова.

Голов­ні вис­нов­ки стат­ті є таки­ми. Роман Михай­ло­вич II, вели­кий князь Чер­ні­гівсь­кий, упер­ше зга­дуєть­ся у 1372 р. як союз­ник Мос­ковсь­кої дер­жа­ви. Між 1372 та 1375 рр.…

View More Станіслав Келембет. Великий князь Роман Михайлович II – останній самостійний володар Чернігова.