Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

// Запис­ки нау­ко­во­го това­ри­ства імені Шев­чен­ка. Том CCLXXI. Пра­ці Комісії спе­ціаль­них (допо­між­них) істо­рич­них дис­ци­плін. Львів — 2018.

View More Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

Однороженко О.Печатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського

Опуб­ли­ко­ва­но: Острозь­ка дав­ни­на. Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 35-45.

View More Однороженко О.Печатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського