Кобринские, Ратненские и Кросничинские

Общие све­де­ния о родеКОБРИНСЬ­КІ 1 — кня­жий рід Вели­ко­го князів­ства Литовсь­ко­го. Одна з гілок Геди­мінови­чів. Похо­ди­ли від кня­зя Кобринсь­ко­го Рома­на Федо­ро­ви­ча, сина Федо­ра Оль­гер­до­вича. Остан­ній представник… 

Читати далі Кобринские, Ратненские и Кросничинские