Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

// Запис­ки нау­ко­во­го това­ри­ства імені Шев­чен­ка. Том CCLXXI. Пра­ці Комісії спе­ціаль­них (допо­між­них) істо­рич­них дис­ци­плін. Львів — 2018.

View More Олег Однороженко. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV — першої половини XVІI століть.

Лицкевич О.В. Поручительство литовско-русской знати за Братошу Койлутовича 1387-1394

// Бела­рус­кая даўні­на. Вып. 1. Мн., 2014

View More Лицкевич О.В. Поручительство литовско-русской знати за Братошу Койлутовича 1387-1394

Однороженко О.Печатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського

Опуб­ли­ко­ва­но: Острозь­ка дав­ни­на. Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 35-45.

View More Однороженко О.Печатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського

Станіслав Келембет. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження.

// Спе­ціаль­ні істо­рич­ні дис­ци­плі­ни: питан­ня тео­рії та мето­ди­ки. — 2019. — Чис­ло 29-30. — С. 5.

View More Станіслав Келембет. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження.