Кузьмук О. Поменник Межигірського монастиря: публікація рукописної пам’ятки XVII ст.

image_pdfimage_print

Кузь­мук О. Помен­ник Межи­гірсь­ко­го мона­сти­ря: пуб­ліка­ція руко­пис­ної пам’ятки XVII ст. // Бол­хо­віті­новсь­кий щоріч­ник 2011 / Від­по­від. ред. К. Край­ній. – К.: НКПІКЗ, 2012. – С. 139–322.